Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

0
600
Trzech Króli
Screen-Shot-2021-07-24-at-11-51-39-AM

Kościół katolicki obchodzi dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną w tradycji jako Trzech Króli. Pokłon Mędrców złożony Dziecięciu Jezus symbolizuje pokłon ludzkości przed Bogiem Wcielonym, Królem Wszechświata. Biblista ksiądz profesor Waldemar Chrostowski podkreśla, że każdy poszukujący prawdy, może odnaleźć Boga objawionego. “Co prowadziło Trzech Mędrców do Betlejem? Pismo Święte mówi, że Gwiazda. Ale nie tylko astronomia wchodzi w rachubę. Wchodzi również w rachubę głębokie przekonanie, że można odnaleźć Boga, jeżeli On się objawia, jeżeli On się ukazuje. Że trzeba to czynić i że warto pokonać wszystkie przeciwności, aby do Boga dotrzeć” – wyjaśnia biblista.

Uroczystość ta wiąże się nierozerwalnie z Bożym Narodzeniem jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski dodaje, że Łaska Boża Nowonarodzonego Jezusa przeznaczona jest dla każdego, kto chce z nią współpracować. “Trzej królowie dotarli najpierw do Jerozolimy. Szukali tam jakichś wskazówek, ale okazało się, że wśród ludu Bożego tak długo przygotowywanego na spotkanie z Mesjaszem byli tacy, którzy na to spotkanie nie byli gotowi”- zaznacza duchowny. Ksiądz prof. Waldemar Chrostowski dodaje, że “gotowi okazali się poganie. To znaczy, że Łaska Boża rozlana jest w sercach wszystkich ludzi, pod warunkiem, że się na nią otworzą, chcą ją przyjąć i na nią odpowiedzieć” – konkluduje teolog.
Mędrcy, którzy przybyli do Dzieciątka Jezus, złożyli mu dary. Wedle tradycji były nimi: złoto – symbol godności królewskiej, kadzidło – godności kapłańskiej oraz mirra – symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary w Chrystusa prawdziwego człowieka, prawdziwego Boga oraz króla.

Od stuleci Święto Trzech Króli nieodmiennie wiąże się z tradycją wystawiania jasełek. Początkowo były one znane we Włoszech, później we Francji. W średniowieczu rozpowszechnili je franciszkanie. Tradycję wystawiania jasełek (tak jak budowy szopek bożonarodzeniowych) zapoczątkował święty Franciszek z Asyżu.

W kościołach poświęca się w uroczystość Objawienia Pańskiego kadzidło i kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie: “Christus mansionem benedicat”.

Uroczystość Objawienia Pańskiego to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski tego dnia w naszych parafiach zanoszona jest do Boga modlitwa za misjonarzy i zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny.

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!