Z. Rau: wzywam Rosję do wycofania swoich wojsk oraz przestrzegania prawa międzynarodowego

0
302
Fot. SparkChronicles
Screen-Shot-2021-07-24-at-11-51-39-AM

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wezwał Rosję do wycofania swoich wojsk z Ukrainy, a także do przestrzegania prawa międzynarodowego i zobowiązań Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Przypomniał, że każde państwo ma obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego. Podkreślił, że jest to niezbędne do zapewnienia praw człowieka i podstawowych wolności. 

Szef polskiej dyplomacji jako urzędujący przewodniczący OBWE, otworzył Pierwsze Spotkanie Uzupełniające Wymiaru Ludzkiego tej organizacji. Ma ono miejsce w Wiedniu. Jest to jedno z trzech corocznych spotkań państw członkowskich poświęconych współpracy w dziedzinie praw człowieka i promocji demokracji. 

Tematem spotkania jest współpraca międzynarodowa w celu przeciwdziałania naruszeniom międzynarodowego prawa humanitarnego oraz praw człowieka. MSZ podkreśla komunikacie, że “problematyka [ta ma] szczególne znaczenie w kontekście trwającej agresji rosyjskiej na Ukrainę”.  

Resort informuje, że minister Zbigniew Rau w swoim wystąpieniu przedstawił przykłady naruszeń prawa międzynarodowego popełnianych przez siły rosyjskie. Zapewnił o dalszym podejmowaniu wszelkich wysiłków mających mobilizować społeczność międzynarodową do działań na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Minister wyraził przekonanie, że “jest to jedyna droga na rzecz przywrócenia przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka w zaatakowanym kraju”. 
Zbigniew Rau podkreślił, że wojna na Ukrainie doprowadziła do największego kryzysu uchodźczego w Europie od czasów drugiej wojny światowej. “Większość uchodźców przybywa do Polski. Są oni serdecznie witani zarówno przez Polaków, jak i przez polski rząd” – podkreślił szef polskiej dyplomacji. Przypomniał o podjętych przez Polskę działaniach pomocowych oraz przyjętej specjalnej ustawie w tym zakresie.

Pierwsze Spotkanie Uzupełniające Wymiaru Ludzkiego OBWE potrwa do jutra .

Wymiar ludzki to jeden z obszarów współpracy państw uczestniczących w OBWE. Należą do niego takie kwestie szczegółowe jak: wolne wybory, demokracja, rządy prawa, niezależność sądownictwa, poszanowanie praw mniejszości narodowych i etnicznych, tolerancja i niedyskryminacja, zwalczanie handlu ludźmi, wolność religii i wyznania oraz prawa migrantów. 

Najważniejsza instytucja wymiaru ludzkiego OBWE – Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka – ma siedzibę w Warszawie. Pomaga ono państwom członkowskim OBWE w wypełnianiu ich zobowiązań w tym zakresie.

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!