Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

0
REKLAMA - ZADZWOŃ (773) 588-6300

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra zdrowia projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Zgodnie z dokumentem rola i pozycja farmaceutów wzrośnie. Będą oni mogli brać udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.
Będą też mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne, przeglądy lekowe, zyskają możliwość opracowywania indywidualnego planu opieki farmaceutycznej oraz wykonywania prostych badań diagnostycznych związanych z farmakoterapią.

Zgodnie z zapisami ustawy w zakresie merytorycznego świadczenia opieki farmaceutycznej farmaceuta będzie niezależny od właściciela apteki. Farmaceuci zatrudnieni w szpitalach będą mogli m.in. brać udział w pracach komitetu terapeutycznego, uczestniczyć w badaniach klinicznych, nadzorować gospodarkę produktami leczniczymi czy zarządzać lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach. Aktywności te mają odbywać się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapie pacjenta.

Nowością będzie zaproponowana w projekcie nowa forma kształcenia podyplomowego, jaką będą kursy kwalifikacyjne. Pozwolą one na uzyskanie przez farmaceutę dodatkowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych. Ponadto ustawa wprowadzi przepis umożliwiający farmaceucie – legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie farmacji – uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji. 

Na posiedzeniu Rady Ministrów zaproponowano, aby rozwiązania zawarte w projekcie weszły w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

CHCESZ UMIEŚCIĆ BANER? - DZWOŃ (773) 588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!