Konsulat Generalny RP w Chicago: informacje ws. wyborów do Parlamentu Europejskiego

0
Fot. gov.pl
REKLAMA - ZADZWOŃ (773) 588-6300

W związku z wejściem w życie opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. 2024, poz. 693), Konsul RP w Chicago informuje o możliwości zapisywania się do spisu wyborców.

Prawo wybierania w wyborach do Parlamentu Europejskiego posiada obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz ujęty jest w stałym obwodzie głosowania, w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Obywatele polscy i obywatele UE nieposiadający obywatelstwa polskiego przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny paszport lub, w przypadku obywateli UE nieposiadających obywatelstwa polskiego, także inny ważny dokument tożsamości oraz zostaną wpisani na podstawie zgłoszenia do spisu wyborców, sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Zapisanie się do spisu wyborców możliwe jest na stronie https://ewybory.msz.gov.pl/ lub poprzez złożenie osobiste, przesłanie pocztą lub w formie skanu lub zdjęcia mailem na adres [email protected] podpisanego własnoręcznie zgłoszenia zawierającego następujące dane: nazwisko i imię (imiona); numer PESEL; numer ważnego polskiego paszportu (w przypadku obywatela UE nieposiadającego obywatelstwa polskiego numer ważnego paszportu albo innego ważnego dokumentu tożsamości oraz miejsce i datę jego wydania); adres pobytu za granicą; adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego.

Zachęcamy Państwa do dokonywania zapisów poprzez stronę eWybory: https://ewybory.msz.gov.pl/, jako że jest to najszybszy sposób dokonania zapisu, dający jednocześnie możliwość od razu uzyskania informacji o tym, czy zapis się powiódł i otrzymania stosownego potwierdzenia.

Zapisy będą możliwe do dnia 4 czerwca 2024 r. Wybory odbędą się 8 czerwca, dzień wcześniej niż w Polsce.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Polska w USA pod linkiem https://www.gov.pl/web/usa/wybory-do-parlamentu-europejskiego-2024

Informacje o komitetach i kandydatach można przeczytać na stronie PKW – https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/komitety

Poniżej tabela z adresami placówek do głosowania:


Numer obwodu głosowania


Adres obwodu głosowania
204  Chicago I  1530 N Lake Shore Drive  Chicago, IL 60610  Konsulat Generalny RP w Chicago
205  Chicago II   4808 S Archer Avenue  Chicago, IL 60632  Dom Podhalan ZPPA
206  Chicago III  3131 N Mason Avenue  Chicago, IL 60634  Parafia św. Ferdynanda
207  Chicago IV  3636 W Wolfram Street   Chicago, IL 60618  Parafia św. Jacka
208  Chicago V  5843 W Strong Street  Chicago, IL 60630  Parafia św. Konstancji
209  Algonquin  2371 County Line Road  Algonquin, IL 60102  Polish & Slavic Federal Credit Union
210  Lombard   21W411 Sunset Avenue  Lombard, IL 6014  Polska Kat. Misja pw. Miłosierdzia     Bożego
211  Lemont   608 Sobieski Street   Lemont, IL 60439  Parafia św. Cyryla i Metodego
212  Niles   8305 N Harlem Avenue  Niles, IL 60714  Kościół św. Jana Brebeufa
213  Troy  2975 E Maple Road  Troy, MI 48083   American Polish Cultural Center

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

CHCESZ UMIEŚCIĆ BANER? - DZWOŃ (773) 588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!