USA: co piąty ankietowany twierdzi, że ktoś z jego rodziny zginął w strzelaninie

0

Badanie ankietowe przeprowadzone przez firmę KFF opisuje fizyczne i psychiczne konsekwencje przemocy z udziałem broni palnej w społecznościach mniejszościowych.

Ankieta została przeprowadzona na 1,271 obywatelach. Według odpowiedzi co piąty ankietowany stwierdza, że związku z użyciem broni palnej zginął ktoś z członków jego rodziny, co trzeci ankietowany, którego członek zginął w rodzinie jest Afroamerykaninem.

Według dr Selwyn Rogers, chirurga i dyrektora centrum traum Uniwersytetu Medycznego UChicago „na każdą zastrzeloną osobę przypada 2 do 3 rannych. Są to osoby, które mogą pozostać sparaliżowane lub niepełnosprawne do końca życia.” 

Ponad połowa badanych stwierdziła, że przestępstwa z użyciem broni palnej stanowią „ciągłe zagrożenie” i powodują „znaczny niepokój.” Częściej takich odpowiedzi udzielały osoby pochodzenia latynoskiego i afroamerykańskiego. 3 na 10 dorosłych osób pochodzenia latynoskiego i afroamerykańskiego stwierdziło, że czują się „niezbyt bezpiecznie” lub „wogóle niebezpiecznie”, z powodu przemocy z udziałem broni palnej w najbliższym sąsiedztwie.

Wśród kobiet wskaźnik zaniepokojonych wynosił 58 procent, wśród mężczyzn 43 procent. Ponad połowa zabójstw partnerów dokonywanych jest za pomocą broni palnej. Jedna czwarta rodziców z dziećmi poniżej 18 roku życia codziennie obawia się o swoje dzieci, 84 procent dorosłych powzięło kroki, aby zredukować ryzyko ucierpienia w strzelaninie. Ponad jedna trzecia dorosłych omija tłumy i duże zgrupowania, takie jak festiwale muzyczne i bary.

Broń palna jest główną przyczyną  śmierci dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku życia do 19 tego. Według ankiety KFF 29 procent badanych nabyło broń, aby chronić siebie lub rodziny. 44 procent rodziców dzieci do 18 roku życia posiada broń w domach. 78 procent z nich nie podąża za rekomendacjami bezpieczeństwa takimi, jak przechowywanie nienaładowanej broni, czy przechowywanie amunicji i broni osobno. 

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!