Amerykańskie Discovery grozi Polsce pozwem w sprawie LexTVN

1
562
Screen-Shot-2021-07-24-at-11-51-39-AM

Amerykańska firma Discovery zapowiada kroki prawne w sprawie przyjętych przez polski Sejm zmian ustawy medialnej oraz braku przedłużenia koncesji TVN24. Koncern wystosował oświadczenie nazywając działania polskich władz “szkodliwymi”. W komunikacie powołując się na zapisy Traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a USA, który sporządzono w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. zarzucono polskim władzom “działania dyskryminujące i naruszające interesy Discovery”. Pismo zostało przesłane prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

“W przyjętym kształcie ustawa jest aktem ograniczającym niezależność i wolność mediów, mającym na celu osłabienie największej niezależnej grupy medialnej, będącej jednocześnie największą inwestycją amerykańską w Polsce. 

Od wielu lat obecna polska administracja dopuszcza się niesprawiedliwych ataków na kanały grupy TVN Discovery, szczególnie wobec kanału informacyjnego TVN24. Ataki te godzą w niezależność mediów i są bezpośrednim naruszeniem chronionej prawnie wolności słowa.”
 – brzmi fragment komunikatu. 

Autorzy dokumentu napisali też, że “priorytetem dla Discovery jest porozumienie z polskimi władzami”. Jeżeli do niego nie dojdzie, będą domagali się od Polski odszkodowania za naruszenia postanowień Traktatu. W komunikacie zacytowano wypowiedź prezydenta Discovery International JB Perrette’a:

“Discovery z sukcesem działa i inwestuje w Polsce od prawie 25 lat, co czyni nas obecnie jednym z największych międzynarodowych inwestorów i pracodawców w tym kraju. Szkodliwe i dyskryminujące działania polskiego rządu nie pozostawiają nam jednak innego wyjścia, jak prawdopodobne rozpoczęcie postępowania arbitrażowego. Jesteśmy głęboko zaangażowani w ochronę naszych inwestycji i pracowników w Polsce, także poprzez obronę niezależności mediów i swobody wypowiedzi. Inwestycje Discovery są chronione prawnie na mocy traktatu dwustronnego. Skutkiem przyjętej przez Sejm RP ustawy będzie osłabienie poziomu amerykańskich i europejskich inwestycji w Polsce, dlatego będziemy z pełną determinacją bronić naszych praw.”

Sejm przyjął wczoraj nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji medialnej dla nadawców z udziałem kapitału zagranicznego. Po zmianie koncesję będzie mógł otrzymać jedynie podmiot, którego siedziba znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego i który jest niezależny od osób, instytucji i firm spoza tego obszaru. Jednocześnie na dzisiejszym posiedzeniu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie porozumiała się w sprawie przedłużenia koncesji dla TVN24. Wygasa ona za miesiąc. 

Pełna treść komunikatu:
https://corporate.discovery.com/discovery-newsroom/discovery-inc-to-charge-the-government-of-poland-with-violations-to-the-us-poland-bilateral-investment-treaty/?fbclid=IwAR0M1RlNBQp2FpnRZEHgUmor6rAC331uoNsVKRIzrpJDhQo1Zmp4cHj5q7g

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

1 COMMENT

  1. A ja składam zawiadomienie do prokuratury na grupę Discovery, Art. 128. § 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Dodatkowo niech się prezes Discovery do edukuje TRAKTAT o stosunkach handlowych i gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 21 marca 1990 r. w tym Protokołu dodatkowego z dnia 12 stycznia 2004 r. (Dz.U.05.3.14) zmieniającego nin. Traktat z dniem 20 sierpnia 2004 r. : Zgodnie z artykułem II ustęp 1, Rzeczpospolita Polska zastrzega sobie prawo do ustanawiania lub utrzymywania ograniczonych wyjątków w następujących sektorach lub dziedzinach: transporcie powietrznym, żegludze oceanicznej i przybrzeżnej, bankowości, ubezpieczeniach, subwencjach rządowych, rządowych ubezpieczeniach i programach kredytowych, produkcji energii, pośrednictwie celnym, własności i użytkowaniu nieruchomości, własności i prowadzeniu stacji nadawczych radiowych i stacji telewizyjnych, świadczeniu usług pocztowych, telefonicznych, telegraficznych i innych usług telekomunikacyjnych, eksploatacji zasobów naturalnych, działalności agencyjnej i pośrednictwie handlowym na rzecz osób trzecich, transporcie kolejowym, dokonywaniu obrotu papierami wartościowymi, sprzedaży, oferowaniu do sprzedaży i nabywaniu akcji i innych papierów wartościowych, usługach związanych z gospodarką morską, działalności wydawniczej i poligraficznej, loteriach i grach losowych, usługach użyteczności publicznej, tytoniu, spirytusie i napojach alkoholowych, prowadzeniu portów i lotnisk.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!