USA: raport dot. przestrzegania praw człowieka, są naruszenia w Polsce

0
887
USA Departament Stanu
Screen-Shot-2021-07-24-at-11-51-39-AM

W nowym raporcie Departamentu Stanu USA dotyczącym przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach, znalazły się opisy naruszeń tych praw w Polsce. Wśród nich są uwagi dotyczące niewłaściwego postępowania policji wobec osób pozbawionych już wolności, dwukrotnego w ciągu 5 lat wzrostu liczby tymczasowych aresztowań, wprowadzanych zmian w wymiarze systemu sprawiedliwości, działań policji wobec osób biorących udział w manifestacjach oraz zarządzeń państwa w zakresie zgromadzeń publicznych w czasie trwania pandemii COVID-19 czy przypadków dyskryminacji ze względu na narodowość i rasę.

Raport Departamentu Stanu USA uwzględnia uznawane na całym świecie prawa człowieka, zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, m.in. prawa jednostki, prawa obywatelskie, polityczne i prawa pracownika. 

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!