USA: ostatni dzień składania wniosków do loterii wizowej DV-2022

Wiadomości USA

0
881
Loteria wizowa Polska USA
Screen-Shot-2021-07-24-at-11-51-39-AM

We wtorek, w samo południe mija termin składania wniosków do loterii wizowej DV-2022. Wśród osób, które mogą starać się o przyznanie im stałego pobytu są obywatele Polski. W roku budżetowym 2022 będzie dostępne maksymalnie 55 tysięcy wiz w tej kategorii. Nie ma żadnych kosztów związanych z rejestracją w loterii.  

 Osoby wylosowane muszą spełniać proste, ale ściśle określone warunki kwalifikacyjne:                                                                                                        – muszą pochodzić z krajów o historycznie niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych                                                                                                 – każdy uczestnik loterii musi spełniać wymagania dotyczące wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych zgodnie z jedną z podanych opcji:

• musi posiadać co najmniej pełne wykształcenie średnie lub jego odpowiednik (pomyślne ukończenie formalnego dwunastoletniego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej); LUB

• dwuletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich pięciu lat w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź doświadczenia 

Zgłoszenia udziału w DV-2022 muszą być złożone w formie elektronicznej poprzez stronę dvprogram.state.gov.

Zgłoszenia spóźnione lub przesłane w formie pisemnej nie będą przyjęte. Prawo zezwala na przesłanie tylko jednego zgłoszenia przez uczestnika/lub w jego imieniu. Departament Stanu korzysta z technologii wykrywania wielokrotnych zgłoszeń. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia spowoduje dyskwalifikację uczestnika.

Spośród poprawnych zgłoszeń komputer wylosuje uczestników zgodnie z zasadami dostępności wiz dla każdego regionu oraz kraju. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie możliwe na stronie E-DV dvprogram.state.gov od 8 maja 2021 do 30 września 2022

Więcej informacji, także w języku polskim, na stronie:

https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diversity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2022-Instructions-Translations/DV-2022-Instructions-Polish.pdf

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!