KE: wzrost PKB w Polsce w latach 2020-2021 będzie wynosił 3.3 proc.

0
REKLAMA - ZADZWOŃ (773) 588-6300

Komisja Europejska przewiduje, że wzrost PKB dla Polski w latach 2020 i 2021 będzie wynosił 3,3 procent. KE opublikowała dziś prognozę gospodarczą Zima 2020.

W unijnej prognozie czytamy, że wzrost gospodarczy w Polsce w minionym roku utrzymywał się na wysokim poziomie. KE szacuje się, że realny PKB wzrósł w Polsce o 4 procent. Przyczynił się do tego popyt krajowy, w szczególności inwestycje.

Natomiast w ciągu minionego roku spowolniła zarówno dynamika eksportu, jak i importu. Ten spadek odzwierciedla mniej korzystne tendencje w rozwoju handlu światowego. W najbliższych dwóch latach dynamika eksportu i importu ma stopniowo spowalniać.
Prognoza zakłada silny wzrost konsumpcji prywatnej w 2020 roku. Ta tendencja będzie napędzana korzystną sytuacją na rynku pracy, czynnikami fiskalnymi oraz silne zaufaniem konsumentów. Oczekuje się, że dalsze podwyżki płac będą wspierać konsumpcję prywatną, mimo że wyższa inflacja zmniejszy siłę nabywczą gospodarstw domowych.

Według danych KE prywatne inwestycje w Polsce w 2019 roku znacznie wzrosły. Jednak ten wzrost zrównoważą bariery inwestycyjne.
Prognoza zakłada, że wskaźnik inflacji wzrośnie do 2,7 procent w 2020 roku, a w roku następnym osiągnie 2,5 procent. Ceny żywność i usługi mają być głównymi czynnikami podnoszącymi inflację. KE przewiduje również gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej w 2020 roku.
W strefie Komisja Europejska utrzymała prognozę wzrostu PKB na poziomie 1,2 procent. W przypadku krajów spoza wspólnej strefy walutowej Komisja prognozuje wzrost o 1,4 procent w tym roku. Według raportu, najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju gospodarczego jest epidemia koronawirusa i jego oddziaływanie na zdrowie publiczne, handel i ekonomię. Kolejnym takim czynnikiem ryzyka jest brexit.

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

CHCESZ UMIEŚCIĆ BANER? - DZWOŃ (773) 588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!