Polska: Lasy Państwowe wyłączyły z wycinki 10 proc. powierzchni lasów, mają plan na 20 proc.

0
Fot. Facebook: Lasy Państwowe
REKLAMA - ZADZWOŃ (773) 588-6300

Lasy Państwowe wyłączyły 10 procent powierzchni lasów z pozyskania drewna i mają plan zwiększenia tego wskaźnika do poziomu 20 procent. 

Kierownictwo przedstawiło propozycję zaklasyfikowania obszarów leśnych do trzech kategorii: lasów wyłączonych z użytkowania, częściowo wyłączonych z użytkowania i lasów gospodarczych. Pomysł będzie jednym z rozwiązań omawianych podczas „Ogólnopolskiej narady o lasach”, którą w poniedziałek i wtorek organizuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 

Dyrektor generalny Lasów Państwowych Witold Koss powiedział, że koncepcja ograniczenia lub wyłączenia jednej piątej najcenniejszych przyrodniczo lasów z wycinki zaspokoi oczekiwania społeczne, a jednocześnie zabezpiecza stabilność krajowej gospodarki. “Jesteśmy przekonani, że nasza propozycja jest bezpieczna, sprawiedliwa, uwzględniająca aktualnie obowiązujące uregulowania prawne” – powiedział Koss. “Propozycja ta również zabezpiecza stabilną sytuację otoczenia gospodarczego Lasów Państwowych, to jest naszych partnerów, wykonujących usługi leśne oraz przemysł drzewny”.

Dyrektor generalny dodał, że podczas konsultacji wypracowano kryteria wyznaczania miejsc, w których nie będzie wycinki. Zastępca dyrektora generalnego Jerzy Fijas powiedział, że pierwsza proponowana kategoria lasów wyłączonych z użytkowania to tereny z bogatymi walorami środowiskowymi. To między innymi obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO, rezerwaty przyrody, bagna, enklawy śródpolne, lasy na stromych stokach i wąwozach, lasy położone na wyspach. “W tej grupie znajdują się także obszary zaproponowane do objęcia ochroną rezerwatową w ramach naszej akcji – 100 rezerwatów na 100-lecie Lasów” – wskazał zastępca dyrektora.

Jerzy Fijas dodał, że druga grupa to lasy, w których pozyskanie drewna będzie zależne od walorów przyrodniczych i oczekiwań społecznych. “I tutaj proponujemy uwzględnić te obszary leśne, które wymagają pewnej ingerencji, związanej z prowadzeniem i ochroną tych lasów. To są lasy na wydmach, lasy rosnące wzdłuż cieków wodnych, źródlisk, w otulinach parków narodowych czy otulinach bagien, również powierzchnie badawcze” – wymienił Jerzy Fijas.

Leśnicy podkreślili, że mają ekosystemowe podejście do ochrony lasów, ale nie należy zapominać, że jedna czwarta lasów nie jest w zarządzie Lasów Państwowych, a innych podmiotów. To między innymi lasy prywatne czy tereny zarządzane przez instytucje państwowe i parki narodowe. Z tego względu – jak mówili na konferencji – dążenie do wyłączenia 20 procent obszarów spod wycinki powinno uwzględniać wszystkie lasy, bez względu na formę własności czy podmiot zarządzający.

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

CHCESZ UMIEŚCIĆ BANER? - DZWOŃ (773) 588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!