Polska: prezydent podpisał ustawę o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów i skierował ją do TK

0
Fot. prezydent.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Jednocześnie poinformował, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. 

Uzasadniając swoją decyzję powiedział, że opinia publiczna powinna sama wyrobić sobie zdanie na temat postępowania osób sprawujących ważne funkcje państwowe. “Zdecydowałem się na podpisanie ustawy, która w ostatnim czasie opuściła polski parlament , a dotyczy ona powołania państwowej specjalnej komisji, która ma wyjaśnić wpływy rosyjskie na kwestie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci” – mówił prezydent.

Po podpisaniu ustawy prezydent podkreślił, że kieruje projekt następczo do Trybunału, aby rozwiać wątpliwości na temat konstytucyjności projektu. “Są osoby, które podnoszą wątpliwości konstytucyjne. Korzystam z możliwości, jakie stwarza prezydentowi polska konstytucja i oprócz podpisania ustawy, co oznacza wprowadzenie jej w życie, jednocześnie skieruję ją także w tak zwanym trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Tak, aby do kwestii, które budzą wątpliwości, odniósł się również Trybunał Konstytucyjny” – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent liczy, że parlament wybierze członków komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich w taki sposób, by pracowała obiektywnie. “Uważam, że ustawa powinna wejść w życie. Wierzę w to, że parlament w sposób odpowiedzialny wybierze członków tej komisji. Tak, aby ich kandydatury i ostateczny skład nie nasuwały wątpliwości opinii publicznej, czy komisja będzie pracowała w sposób obiektywny, czy też w sposób nieobiektywny” – mówił prezydent.

Andrzej Duda wyraził opinię, że powołanie komisji to szansa na zwiększenie przejrzystości życia publicznego. “Niech osoby, które decydowały się na udział w polskim życiu publicznym, mają tę odwagę, żeby stanąć przed komisją i powiedzieć, jaką rolę odegrały w tamtych czasach, jakie były ich intencje. Ja wierzę w to, że uczciwi ludzie, którzy rzeczywiście działali w interesie Rzeczpospolitej nie mają niczego do ukrycia” – mówił prezydent.

Andrzej Duda zapewnił, że komisja do spraw wpływów rosyjskich nie będzie eliminowała ludzi z życia publicznego. Prezydent zaznaczył, że ostatecznie kwestie odpowiedzialności poszczególnych osób będzie rozstrzygał niezawisły sąd. “Ustawa nie przewiduje, aby werdykt komisji eliminował z życia publicznego czy politycznego. Jest możliwość skorzystania z drogi sądowej. Aby można było ostatecznie rozstrzygnąć o kwestii odpowiedzialności – o tej sprawie będzie wypowiadał się sąd. W moim przekonaniu jest to bardzo silna gwarancja konstytucyjna co do możliwości odwołania się do dwuinstancyjnego postępowania sądowego” – zaznaczył prezydent.

Jednocześnie Andrzej Duda chce powołania europejskiej komisji do spraw wpływów rosyjskich. Prezydent poinformował, że zwrócił się w tej sprawie do premiera, aby tę sprawę poruszył na Radzie Europejskiej. Andrzej Duda nie ma wątpliwości, że kwestie rosyjskich wpływów w Europie powinny zostać wyjaśnione.

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!