Polska: trzynaście ustaw z podpisem prezydenta

0
428
Andrzej Duda prezydent Polski
Fot. Kancelaria prezydenta RP
Screen-Shot-2021-07-24-at-11-51-39-AM

Prezydent Andrzej Duda podpisał trzynaście ustaw. Zmianie uległy między innymi ustawa o policji, radiofonii i telewizji oraz kinematografii, pracy na morzu, Agencji Badań Medycznych i Trybunale Stanu.

Prezydent podpisał także nowelizacje ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, kosztach sądowych w sprawach cywilnych, izbach rolniczych, podatku VAT oraz ustawy Prawo bankowe, otwartych danych i wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, podatkach i opłatach lokalnych. W życie wejdą również ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych i gatunkach obcych. 
W nowelizacji ustawy o policji uregulowano status prawny zwierząt, wykorzystywanych w formacjach mundurowych od momentu doboru do służby, aż po zwolnienie z pracy. Psom i koniom przydzielono prawo do odpowiedniej opieki, wprowadzono też wymogi dla ich opiekunów. Są to m.in obowiązek odpowiedniego żywienia, dbania o zdrowie i higienę, czy możliwość codziennego ruchu zwierząt. Nowelizacja zakłada, że psa służbowego będzie można wycofać ze służby po ukończeniu 9. roku życia, a konia – po ukończeniu 15 roku życia. Wycofanie może nastąpić również w związku ze stanem zdrowia zwierzęcia. 

Zmiany ustaw o radiofonii i telewizji oraz kinematografii są wprowadzeniem w życie dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej o audiowizualnych usługach medialnych. Między innymi tworzą obowiązek uregulowania działalności platform udostępniania wideo, zmiany jurysdykcji względem dostawców usług medialnych, doprecyzowanie kompetencji i zasad funkcjonowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zwiększenie obowiązków informacyjnych dostawców usług medialnych, zmodyfikowania zasad umieszczania przekazów handlowych w usługach medialnych oraz rozbudowania obowiązków stosowania udogodnień dla niepełnosprawnych w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Zobowiązano również nadawcę programu telewizyjnego, którego siedziba znajduje się w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, do dokonywania wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ustalanych na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Polski.

Prezydent Andrzej Duda podpisał także zmianę ustawy o pracy na morzu. Nowe regulacje zabezpieczają prawa pracownicze marynarzy między innymi w sytuacji “ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek” i utracenia przez nich wolności, potwierdzając ich prawo do ciągłości wynagrodzenia i innych świadczeń, które wynikają z umowy o pracę. Marynarzom będą przysługiwały też inne prawa, jak kontynuacja zatrudnienia w przypadku zmiany stanu zdrowia i utracenia możliwości pracy na dotychczasowym stanowisku, oraz renta w przypadku utraty możliwości pracy. 

Zmianie uległa ustawa o Agencji Badań Medycznych, która ustanawia obowiązek prowadzenia i wspierania przez tę instytucję badań klinicznych i eksperymentów badawczych. Agencja otrzyma także nowe zadania, które będzie mogła realizować poprzez ekspertów. Ustawa nadaje też ministrowi zdrowia kompetencje do odwołania członka Rady Agencji Badań Medycznych, przed upływem kadencji, z własnej inicjatywy albo na wniosek podmiotu, który zgłosił go jako kandydata do pełnienia funkcji członka Rady. Ministrowi przysługiwać będzie także prawo zwolnienia prezesa Agencji ze stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przy zawieraniu umów z ekspertami zewnętrznymi. Rozszerzono też przychody Agencji Badań Medycznych o możliwość otrzymania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z obsługą realizacji zadań Agencji.

Prezydent Andrzej Duda podpisał też nowelizację ustawy o Trybunale Stanu, zgodnie z którą to Trybunał będzie ustalał swój regulamin “bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków”. Wcześniej ta kompetencja należała do Sejmu.

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!