Chicago – Konsulat Generalny RP: głosowanie w wyborach parlamentarnych odbędzie się 14 października

0

Wybory Parlamentarne 2023

W związku z wyznaczeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu, Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że:

1.    Ze względu na różnicę czasu między Polską a USA, planujemy zorganizowanie wyborów w dniu 14 października 2023 r.

2.    Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w chicagowskim okręgu konsularnym.

3.    Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej (nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego).

4.    Lista obwodów, w których będzie można głosować zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych, co nastąpi najpóźniej do dnia 25 września 2023 r. Obwieszczenia o adresach siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych będą podane do wiadomości również przez KG RP w Chicago.

5.    Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą konsulat sporządzi spisy wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Od tego momentu wyborcy będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.

6.    Ujęcie wyborcy w spisie wyborców nastąpi na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r.

7.    Wniosek można złożyć:

·         przez dedykowaną usługę elektroniczną e-Wybory lub

·         na piśmie papierowym, opatrzonym własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym, albo listownie), lub

·         na adres poczty elektronicznej konsula jako cyfrowa forma wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (czyli mail do konsula z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku).

8.    Wniosek o ujęcie w spisie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego, adres pobytu wyborcy za granic

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!