Illinois: przyjęto poprawki w przepisach Izby Reprezentantów

0
Senat Illinois
Fot. Illinois Channel

Izba Reprezentantów Illinois przegłosowała wprowadzenie nowych przepisów regulaminowych. Wśród nich znalazł się zapis o określonym limicie czasowym sprawowania funkcji przewodniczącego niższej izby stanowego Kongresu. Zamiast dotychczasowego nieograniczonego okresu urzędowania, wprowadzono maksymalny 10-letni próg. Innymi zmianami w przepisach, które przegłosowano w środę były m.in. zatwierdzenie możliwości odbywania zdalnych posiedzeń gremium w przypadku sytuacji kryzysowych czy przekazywanie propozycji nowych regulacji prawnych złożonych w wyznaczonym terminie do odpowiednich komisji w pierwszym roku urzędowania nowo wybranej Izby Reprezentantów. 

Republikańska mniejszość w Izbie Reprezentantów Illinois uważa, że przyjęte poprawki idą w dobrym kierunku, ale są niewystarczające. Innego zdania są demokraci.

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!