Illinois: gubernator przygotowuje się do przedstawienia planu budżetowego

0
Priztker Illinois Chicago
Fot. Facebook J.B. Pritzker

J.B. Pritzker przygotowuje się do przedstawienia ustawodawcom w przyszłym tygodniu planu budżetowego, który utrzyma ogólne wydatki stanu na niezmienionym poziomie i nie będzie uwzględniał podniesienia podatku od dochodu.

Gubernator Illinois prognozuje deficyt w wysokości 3 miliardów dolarów na rok budżetowy rozpoczynający się 1 lipca. Poprzednia propozycja budżetu przewidywała deficyt na poziomie 5,5 miliarda dolarów. Optymistyczne prognozy to lepsza niż przewidywano sytuacja gospodarcza Illinois oraz spłata przed terminem 700 milionów dolarów z 3,2 miliarda dolarów pożyczki zaciągniętej w ramach specjalnego programu z Systemu Rezerwy Federalnej.

Plan J.B. Pritzkera utrzymuje ogólne wydatki na niezmienionym poziomie. Wzmacnia niektóre agencje stanowe, głównie te, które znajdują się w pierwszej linii walki z pandemią koronawirusa, w tym departamenty zdrowia publicznego i zatrudnienia.

Drugi rok z rzędu J.B. Pritzker zaproponuje plan wydatków, który nie spełnia jednak wymogów finansowych związanych z edukacją. Według założeń zatwierdzonej w 2017 roku ustawy o reformie szkolnictwa, wydatki na edukację miały być każdego roku zwiększane o 350 milionów dolarów. W tym przypadku gubernator liczy na pomoc finansową ze strony państwa.

J. B. Pritzker chce uszczelnienia przepisów dotyczących podatku od dochodu korporacji i przekierowanie niektórych wpływów, takich jak podatek od papierosów, do funduszu ogólnego stanu. Ma to przynieść Illinois 900 milionów dolarów przychodów.

Gubernator chce także wprowadzenia ograniczeń w zatrudnianiu nowych pracowników stanowych i wstrzymanie przyznawania grantów. Cięcia te mogą ograniczyć wydatki Illinois nawet do 700 milionów dolarów. Niektóre części tego planu, takie jak wysyłanie pracowników państwowych na przymusowe urlopy, są przedmiotem negocjacji ze związkami zawodowymi.

J.B. Pritzker zrezygnował z innych od dawna omawianych opcji, w tym podatku od dochodów emerytalnych.

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!