Polamer Inc
Bilety . com

Polska: 20 mln złotych na stypendia dla artystów

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński rozstrzygnął stypendialną część programu "Kultura w sieci". Trzymiesięczne stypendia - każde w wysokości 9 tysięcy złotych - otrzyma 2223 artystów i twórców. W sumie na tę część programu przeznaczono 20 milionów złotych. 

„Zróżnicowanie jest bardzo duże: wśród nagrodzonych projektów jest blog opisujący pracę wiolonczelistki, czytanie wierszy, prezentacja działalności artystycznej w obszarze sztuk wizualnych czy internetowe warsztaty budowy krosna i tkania ręcznego z obszaru kultury ludowej” - mówił minister Gliński. 

Stypendia zostały przyznane w 9 kategoriach: muzyka, sztuki wizualne, animacja i edukacja kulturalna, literatura, film, teatr, taniec, twórczość ludowa oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury. 

Ze względu na ogromną liczbę wnioskujących (4 370 poprawnych formalnie wniosków) minister podjął decyzję o przyznaniu stypendiów trzymiesięcznych zamiast sześciomiesięcznych. Dzięki temu lista stypendystów, którzy uzyskali wsparcie, jest dwukrotnie dłuższa. 
Program „Kultura w sieci” składa się z dwóch części - dotacji i stypendiów. W ramach części dotacyjnej, rozstrzygniętej 15 maja, wsparcie otrzymało 1 182 beneficjentów z całej Polski. Wysokość wsparcia to 60 milionów złotych. 

Minister kultury i dziedzictwa narodowego podkreśla, że wsparcie w ramach „Kultury w sieci” ma podwójny wymiar. Z jednej strony to konkretna pomoc finansowa dla artystów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Z drugiej strony projekty będą udostępnione w sieci bezpłatnie, a więc będą dostępne dla wszystkich.

(IAR)