Polamer Inc
Bilety . com

Podania o ulgi lub zwroty dot. zapłaconego podatku od nieruchomości przez internet

Biuro skarbnika powiatu Cook Marii Pappas poinformowało o nowej możliwości składania podań w celu uzyskania ulgi lub zwrotu nadwyżki od zapłaconego już podatku od nieruchomości. Wnioski będzie można składać przez internet, a nie jak dotychczas tylko drogą pocztową. Nowa forma ubiegania się o ulgi i zwroty podatkowe od nieruchomości pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na należne pieniądze do co najwyżej 5 tygodni.

Każdego roku do biura skarbnika powiatu Cook wpływa około 16 tysięcy takich podań. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: cookcountytreasurer.com

Portal polskieradio.com