Polamer Inc
Bilety . com

Polska: 7 na 10 pielęgniarek zraniło się lub ukłuło podczas pracy

7 na 10 pielęgniarek podczas swojej pracy zraniło się lub ukłuło średnio 5 razy. Mimo obowiązku zgłaszania takich przypadków, 40 procent personelu tego nie robi. W Głównym Inspektoracie Sanitarnym zaprezentowano raport, w którym są nowe wytyczne w sprawie zapobiegania zranieniom personelu medycznego w szpitalach.

Liczbę zakłuć i zranień może ograniczyć dostęp do bezpiecznego sprzętu medycznego. Ważne jest też wprowadzenie elektronicznej rejestracji takich przypadków oraz uproszczony schemat ich zgłaszania - mówi Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych."Mała liczba personelu, tempo pracy, powodują to, że ulegamy zakłuciom i nie zgłaszamy tego" - dodaje.

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska zwraca uwagę, że to na pracodawcach spoczywa obowiązek wdrożenia rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo pracowników. 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku w Polsce dochodzi do 37 tysięcy zakłuć i zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Ich konsekwencją są choroby zakaźne i absencja w pracy.

(IAR)