Polamer Inc
Bilety . com

Podsumowanie wydawania funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-20

Inwestycje z funduszy unijnych na lata 2014-20 dofinansowano do końca 2019 roku kwotą zbliżoną do 450 miliardów złotych. Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że do grudnia ubiegłego roku Polska zainwestowała 83 procent dostępnych środków, a ponad 40 procent rozliczyła z Komisją Europejską.

Szefowa resortu Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, że fundusze te są przeznaczane m.in. na zrównoważony transport, prace badawczo-rozwojowe, cele środowiskowe, np. gospodarkę niskoemisyjną oraz na wsparcie przedsiębiorczości. 

Z danych resortu wynika, że liczba podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych to 58 400. 

(IAR)