Polamer Inc
Bilety . com

Polska: zatrzymania ws. korupcji w armii

Trzech oficerów Wojska Polskiego i dwóch przedsiębiorców zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Żołnierze podejrzani są o korupcję i zmowy przetargowe przy zakupach sprzętu i usług na potrzeby polskiej armii. Na ich trop wpadli funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Do korupcji miało dojść w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. W zamian za korzyści majątkowe oficerowie mieli przekazywać biznesmenom cenne informacje z przetargów na rzecz wojska. W ramach wynagrodzenia za cenne informacje jeden z wojskowych miał otrzymać wycieczkę zagraniczną i telefon komórkowy, inny miał żądać 200 tysięcy złotych za udzielone informacje.

Zatrzymanym oficerom postawiono zarzuty ujawnienia informacji niejawnych i zakłócenia przetargu publicznego i przestępstw korupcyjnych, za co grozi im od 3 do 10 lat więzienia. Trzech zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych, a pozostali objęci dozorem policyjnym.

(IAR)