Polamer Inc
Bilety . com

Francja: ponad ćwierć miliarda chrześcijan prześladowanych w 2019 roku

Ponad ćwierć miliarda chrześcijan było w 2019 roku prześladowanych na świecie. Tak wynika z raportu opublikowanego w Paryżu przez pozarządową organizację „Portes ouvertes” działającą od 1976 roku. 

W dokumencie opisano sytuację panującą w 50 państwach na świecie. W raporcie uwzględniono katolików, prawosławnych, protestantów, baptystów, ewangelistów i zielonoświątkowców. W roku 2018 było prześladowanych dwieście czterdzieści pięć milionów chrześcijan. W roku ubiegłym liczba ta wzrosła do 260 milionów osób. Wzrost ten autorzy dokumentu tłumaczą dwoma głównymi czynnikami - pogorszeniem się sytuacji w odniesieniu do wolności wyznania i swobód religijnych w Chinach oraz rozprzestrzenianiem się dżihadu w Afryce. 
Zmalała natomiast liczba wierzących, którzy zostali zamordowani. Na pierwszym miejscu tej listy jest Nigeria, chociaż i tam zmniejszyła się liczba osób, które zginęły za wiarę. 

Prześladowania dotyczą głównie aresztowań i osadzania w więzieniach, agresji fizycznej, niszczenia dóbr materialnych należących do chrześcijan i podpalania ich domów. Najgorzej sytuacja wygląda w Korei Północnej, gdzie wiara w Boga jest traktowana jako zbrodnia. W konsekwencji osoba wierząca jest wtrącana do obozu pracy. 

(IAR)