Polamer Inc
Bilety . com

Polska: rozpoczęło się trzydniowe posiedzenie Senatu

Senatorowie rozpoczęli debatę nad nowelizacją ustawy o sądownictwie powszechnym i Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Wprowadza też odpowiedzialność za podważanie wyboru sędziów oraz za działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. 

Nowelizacja przewiduje również zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego. Kandydata na to stanowisko będzie mógł zgłosić każdy sędzia. Jeśli będą problemy z wyborem prezesa i osiągnięciem kworum, to wybór będzie ważny, gdy zagłosuje za danym kandydatem 32 sędziów Sądu Najwyższego. Senackie komisje - ustawodawcza oraz praw człowieka - opowiedziały się za odrzuceniem nowelizacji.
Senatorowie zajmą się też ustawą specjalną w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń ASF. Reguluje ona między innymi zapisy dotyczące polowań. Zakłada odstrzał sanitarny dzikich zwierząt przez policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy oraz zakaz blokowania polowań przez ich przeciwników. W ubiegłym tygodniu połączone senackie komisje rolnictwa i środowiska zarekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Podczas tego posiedzenia zaplanowano wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Komisja praw człowieka, praworządności i petycji pozytywnie zaopiniowała kandydatury senatorów: Rafała Ambrozika, Krzysztofa Kwiatkowskiego i Bogdana Zdrojewskiego.

(IAR), Twitter: Senat RP