Polamer Inc
Bilety . com

Illinois: Departament ds. Dzieci i Opieki Rodzinnej ze złymi wynikami

Alarmujące dane Inspektora Generalnego stanowego Departamentu ds. Dzieci i Opieki Rodzinnej (DCFS). W roku fiskalnym 2019 zmarło 123 dzieci, których sprawy rozpatrywane były przez DCFS. Jest to liczba najwyższa od 2005 roku kiedy odnotowano aż 139 zgonów najmłodszych obywateli Illinois, będących pod stałą obserwacją pracowników departamentu. W minionym roku spośród wszystkich 123 przypadków śmiertelnych najwięcej 37 to nieszczęśliwe wypadki, 34 zgony, które nastąpiły z przyczyn naturalnych, 24 morderstwa, 7 samobójstwa, a 27 nie zostało jak na razie zdeterminowanych. W konkluzji 384-stronicowego raportu zawarto propozycje naprawy funkcjonowania Departamentu ds Dzieci i Opieki Rodzinnej.

Wśród nich znalazły się: rozpatrywanie przez pracowników DCFS poszczególnych spraw całościowo, a nie tylko na podstawie ostatniego zgłoszenia, przeprowadzenie dodatkowych treningów dla pracowników pierwszego kontaktu z dziećmi, ściślejszy nadzór nad ich pracą i rozdzielenie obowiązków służbowych na większą ilość osób, czemu ma służyć zapowiedziane przez gubernatora J.B. Pritzkera zatrudnienie większej ilości pracowników.

Portal polskieradio.com