Polamer Inc
Bilety . com

Chicago: przekręty w CPS

Z ostatniego raportu Inspektora Generalnego chicagowskich szkół publicznych wynika, że pomimo ostrzeżeń i nałożonych dotychczas kar, część pracowników CPS nadal nie przestrzega przepisu dotyczącego posiadania przez nich stałego meldunku na obszarze Wietrznego Miasta. Do 1 lipca 2019 roku biuro Nicka Schulera otrzymało w tej sprawie 140 skarg. W 15 przypadkach rekomendowano zwolnienie pracowników. W porównaniu z rokiem 2018 liczba skarg w sprawie łamania przepisu o meldunku zmniejszyła się o 40, a w porównaniu z rokiem 2017 o 28. W roku fiskalnym 2019, do biura Inspektora Generalnego CPS wpłynęło łącznie 2,175 skarg, z czego najwięcej dotyczyło molestowania seksualnego uczniów – 458 i marnotrawstwa publicznych pieniędzy - 199.

Spośród wszystkich spraw o napastowania seksualne, 75 zostało przekazane policji. W raporcie Nicka Schulera znalazły się także inne przykłady łamania przepisów CPS, w tym min.: ukrywanie przeszłości kryminalnej w podaniach o przyjęcie do pracy, ukrywanie prawdziwych zarobków rodziny w zapisach dzieci na kursy oferowane przez CPS czy wykorzystywanie obiektów należących do CPS w celach prywatnych.

Portal polskieradio.com