Polamer Inc
Wigilia

Badanie PISA: Polscy uczniowie w czołówce w Europie i na świecie

Polscy uczniowie w europejskiej czołówce we wszystkich obszarach objętych badaniem PISA 2018. Badanie obejmowało rozumienie tekstu, matematykę i nauki przyrodnicze. Polacy uzyskali wynik wyższy od średniej dla krajów OECD, co daje im także miejsce w światowej czołówce. 
PISA to największe badanie umiejętności uczniów na świecie, przeprowadzane co trzy lata we wszystkich krajach OECD oraz w kilkudziesięciu innych państwach. Biorą w nim udział dzieci, które ukończyły 15 lat w roku poprzedzającym badanie. W 2018 roku byli to uczniowie trzeciej klasy gimnazjum. 
Minister edukacji Dariusz Piontkowski mówi, że wyniki są budujące. 
"Pokazują, że polska młodzież na tle młodzieży europejskiej czy światowej nie ma się czego wstydzić. Polski system edukacji dobrze przygotowuje, wbrew obiegowym opiniom, że u nas jest jakiś stary system nauczania, który nie rozwija uczniów" - mówi minister. I dodaje, że te wyniki przynajmniej częściowo wskazują na to, że metody nauczania wyraźnie się zmieniły, a nauczyciele dostosowują się do zmian cywilizacyjnych. 
Średni wynik polskich uczniów w czytaniu ze zrozumieniem to 512 punktów i jest to jeden z najlepszych wyników na świecie. Z matematyki średni wynik Polaków to 516 punków, a z nauk przyrodniczych - 511.
Na tle krajów Unii Europejskiej polscy uczniowie w rozumieniu tekstu zajęli 4. miejsce, a w naukach przyrodniczych, a także z matematyki są na miejscu 3.
Piotr Stankiewicz dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych mówi, że badanie pokazuje duży potencjał polskich uczniów. 
"Polscy uczniowie potrafią wykorzystywać wiedzę, potrafią wykorzystywać umiejętności do praktycznego rozwiązywania problemów" - wyjaśnia dyrektor IBE. I dodaje, że badanie PISA tym różni się od zadań egzaminacyjnych, od testów czy sprawdzianów, że bada umiejętność wykorzystania kompetencji kluczowych czyli krytycznego myślenia, argumentowania, rozumowania, interpretacji, wyciągania wniosków. 
"To są umiejętności, które są bardzo ważne we współczesnym świecie, w dalszej ścieżce edukacyjnej w dalszym życiu zawodowym " - mówi Piotr Stankiewicz.  
Badanie w 2018 roku odbyło się w czasie wprowadzania reformy edukacji. Uczestniczyli w nim ponad 5,5 tysiąca uczniów urodzonych w 2002 roku. W całym badaniu wzięło udział 660 tysięcy uczniów z 79 krajów. 

(IAR)