Polamer Inc
Bilety . com

Illinois: 50 tysięcy osób może stracić kartki żywnościowe

1 stycznia 2020 roku, około 50 tysięcy mieszkańców powiatu Cook może stracić prawo do otrzymywania kartek żywnościowych (food stamps).

Od nowego roku wchodzi w życie przepis nakazujący osobom poniżej 50 roku życia zdolnym do pracy, znalezienie zatrudnienia w wymiarze minimum 30 godzin tygodniowo. W przeciwnym wypadku, prawo do zasiłku żywieniowego będzie im przysługiwało tylko przez 3 miesiące naokres 3 lat. Wyjątek stanowią osoby przewlekle chore, niepełnosprawne, wychowujące dzieci lub sprawujące opiekę nad innymi. Kartki żywnościowe będą mogły nadal otrzymywać osoby poniżej 50 roku życia, które pracują jako wolontariusze w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo. Z programu federalnego Supplemental Nutrition Assistance Program(SNAP) korzysta w powiecie Cook 826 tysięcy osób, w Illinois 1,8 mln., a w całych Stanach Zjednoczonych około 40 milionów osób.

Portal polskieradio.com