Polamer Inc
Bilety . com

Sąd Najwyższy USA zezwolił na ograniczenia azylowe

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zezwolił na plan prezydenta Donalda Trumpa, który zakłada ograniczenie możliwości imigrantów do ubiegania się o azyl.

Zgodnie z nowymi regulacjami osoby przybywające do Stanów Zjednoczonych  będą musiały złożyć wniosek o azyl  w kraju trzecim, przez który podróżowali jeszcze przed przekroczeniem amerykańskiej granicy. Nową politykę azylową prezydent oglosił w lipcu.

Rozporządzenie zostało zablokowane przez orzeczenie sądu pierwszej instancji.