Polamer Inc
Polvision

Oferta pracy dla opiekuna domowego w polskich rodzinach

Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie oferuje zatrudnienie w charakterze opiekuna domowego w polskich rodzinach w okolicy Ashland/Western/North Ave/Division oraz w Jefferson Park "na dochodzenie", na kilka godzin dziennie.  

Płaca 13 dol. na godzinę.  Wymagany stały pobyt.  

Informacje pod # : 773-427-6330... 427-6330 i 773-427-6329...427-6329.