Polamer Inc
Bilety . com

O Poezji I Nie Tylko program Ireny Biały


prowadzenie: Marcin Filipowski

 “ W ciszy niezmąconej Zagadka spoczywa!”, czyli kolejny, arcyciekawy przekład wierszy Emily Dickinson na język polski. Tym razem strofy poetki z Nowej Anglii przetłumaczył Tadeusz Sławek.  Tytuł ksiażki to “ Samotność przestrzeni”. W audycji Ireny Biały “ O poezji i nie tylko” rozmawiamy również o Gdańsku i o... Westerplatte”. Zapraszamy!