Polamer Inc
Polvision

ZLP przyznał doroczne stypendia

Związek Lekarzy Polskich w Chicago przyznał stypendia młodym lekarzom pochodzenia polskiego i studentom medycyny. Wśród wyróżnionych szesnastu osób  znaleźli się w tym roku m.in. Monika Hałas i Damian Grybowski.

Całkowita wartość stypendiów wyniosła w tym roku 16 tys. dolarów. Jak podkreśla prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago dr Marek Rudnicki, związek od lat wspiera młodzież polonijną, zainteresowaną studiami medycznymi.

W ostatnich latach ZLP przyznał stypendia w wysokości ponad 300 tys. dolarów. Środki na pomoc stypendialną pochodzą z różnych źródeł, przede wszystkim z corocznego Balu Lekarzy.