Polamer Inc
Bilety . com

Ukraiński parlament odmówił rozpatrzenia zmian w ordynacji wyborczej

Ukraiński parlament odmówił rozpatrzenia projektu zmian w ordynacji wyborczej. Autortem projektu jest prezydent Wołodymyr Zełenski. Dokument został odrzucony podczas głosowania nad porządkiem obrad. We wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski wydał dekret o rozwiązaniu parlamentu i o tym, że wcześniejsze wybory odbędą się 21 lipca.

Dekret wejdzie w życie po oficjalnym opublikowaniu. Do tego czasu Wołodymyr Zełenski chce, aby stary skład parlamentu zmienił próg wyborczy z 5 na 3 % procentowy, oraz zlikwidował jednomandatowe okręgi wyborcze. Miała dziś nad tym obradować Rada Najwyższa na nadzwyczajnym posiedzeniu. Punkt ten jednak skreślono z porządku obrad. (IAR)