Polamer Inc
Polvision

Witold Bańka nowym szefem WADA - Światowej Agencji Antydopingowej

Minister sportu Witold Bańka został wspólnym kandydatem przedstawicieli kontynentów na szefa WADA - Światowej Agencji Antydopingowej. Wyboru dokonano podczas posiedzenia Rady Fundacji WADA w Montrealu. W praktyce oznacza to, że Witold Bańka będzie kierował Światową Agencją Antydopingową od stycznia.

Oficjalnie dzisiejsza decyzja Rady Fundacji WADA musi jeszcze zostać zatwierdzona w listopadzie, podczas kongresu organizacji w Katowicach. Kadencję na nowym stanowisku obecny minister sportu będzie mógł rozpocząć 1 stycznia. Witold Bańka zapowiadał, że jeżeli zostanie szefem WADA, między innymi zwiększy zaangażowanie zawodników w walkę z dopingiem oraz stworzy Fundusz Solidarności Antydopingowej.

Ustępujący w tym roku szef WADA - Brazylijczyk Craig Reedie, pełni funkcję szefa organizacji jako przedstawiciel ruchu olimpijskiego. Reprezentanci kontynentów oraz ruchu olimpijskiego po połowie miejsc w Radzie Fundacji Światowej Agencji Antydopingowej. (IAR)