Polamer Inc
Polvision

Komentarze po publikacji Benedykta XVI

Artykuł Benedykta XVI, w którym obwinia on rewolucję seksualną i kryzys teologii moralnej za eksplozję pedofilii w Kościele i poza nim, wywołuje liczne komentarze i polemiki. Ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, teolog z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie uważa, że pół wieku temu rozpoczął się proces relatywizacji moralności, również katolickiej.

Profesor Kowalczyk w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że zasadniczą cechą rewolucji seksualnej, obyczajowej i kulturowej był bunt przeciw jakimkolwiek normom i ograniczeniom. Na przykład pedofilia przestała być uważana za coś nielegalnego i niewłaściwego - mówi.

Upadły też inne społeczne tabu. Wskazuje, że wówczas ten sposób myślenia przeniknął również do teologii. Profesor Kowalczyk przypomina, że Jan Paweł II próbując walczyć z tą tendencją wydał w 1993 r. encyklikę „Veritatis splendor” o nieprzekraczalności pewnych granic moralnych. (IAR)