Polamer Inc
Polvision

Wywiad Radia 910NY

““ Miałam 16 lat, kiedy spotkałam Seamusa Heaneya” napisała w wierszu Leontia Flynn. Te strofy o spotkaniu z irlandzkim noblistą i 99 wierszy innych poetów przełożył, oraz zamieścił w książce niestrudzony tłumacz, poeta Jerzy Jarniewicz. Zapraszamy do wysłuchania audycji Ireny Biały “ O poezji i nie tylko”. Audycja jest poświęcona książce J. Jarniewicza “ 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego”, ale mówimy w niej również o “ Zimnej wojnie” Pawlikowskiego, Joannie Kulig. Do tego muzyka zespołu Queen, a także dyskusja z Marcinem Filipowskim o niepowtarzalnych artystach.

 


Posłuchaj wywiadu Marcina Filipowskiego