Polamer Inc
Bilety . com

Lincoln Towing Service bez stanowej licencji

Komisja Handlu Illinois (ICC) jednogłośnie zadecydowała o odebraniu w trybie natychmiastowym, stanowej licencji firmie Lincoln Towing Service. Środowa decyzja komisji stoi w sprzeczności z rekomendacją sędzi administracyjnej Latrice Kirkland-Montaque. W lipcu uznała ona, że mimo licznych skarg na firmę, powinna ona utrzymać pozwolenie na prowadzenie działalności biznesowej.

W maju 2018 roku, po dwóch latach prowadzonego dochodzenia, ICC opublikowała raport, w którym stwierdza, że Lincoln Towing Service z Chicago, nie spełnia wymogów pozwalających jej na wykonywanie usług w naszym stanie. Komisja Handlu Illinois wykazała, że w okresie od lipca 2015 do marca 2016 roku firma 831 razy złamała prawo.

Na podstawie skarg mieszkańców oraz interwencji lokalnych polityków, ICC oskarżyło firmę o bezpodstawne odholowywanie aut i zawyżanie stawek za swoje usługi. Lincoln Towing Service przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Handlu Illinois.