Polamer Inc
Polvision

Metra nie podwyższy cen biletów w 2019 r.

Zarząd Metry jednogłośnie zadecydował na swoim środowym posiedzeniu o niepodwyższaniu cen biletów w 2019 roku. Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność otrzymania pomocy finansowej od stanu. Przestrzegano, że jeżeli tak się nie stanie, to Metra będzie musiała dokonać ograniczeń świadczonych usług.

Łączny budżet kapitałowy i operacyjny tej sieci podmiejskiej kolei w przyszłym roku wynosić będzie 1,39 mld dol. Do pokrycia wszystkich kosztów związanych z działalnością firmy potrzebnych jest dotatkowo 800 milionów dolarów.