Polamer Inc
Polvision

Wywiad Radia 910NY

Inspiracją do powstania audycji " O poezji i nie tylko" był występ w Carnegie Hall, w Nowym Jorku, znakomitego śpiewaka Piotra Beczały Artyście akompaniował na fortepianie Martin Katz.

Koncert odbył się 28 lutego 2018roku. Piotr Beczała cztery razy bisował. Druga część była poświęcona w całości polskim kompozytorom: Stanisławowi Moniuszce, Karolowi Szymanowskiemu, Mieczysławowi Karłowiczowi.

Muzyce towarzyszyły wiersze/teksty również polskich poetów i to bardzo znanych. To był niezapomniany wieczór. Wiersze w ojczystym języku twórców, wydrukowano w programach, których nie brakowało.

Wyjątek stanowiły strofy Goethego, w przekładzie polskiego tłumacza. Zapraszamy do wysłuchania pieśni Karola Szymanowskiego, do tekstu Kazimierza Przerwy - Tetmajera " Daleko został cały świat". Wykonanie Piotr Beczała.

Poza tym w audycji inne wiersze, które wchodziły w skład recitalu, na przykład Zygmunta Krasińskiego, Teofila Lenartowicza, Adama Asnyka, Jana Czeczota. To wszystko przeplata rozmowa... 

 


Posłuchaj wywiadu Marcina Filipowskiego