Polamer Inc

Komunikat Kongresu Polonii Amerykańskiej

Kongres Polonii Amerykańskiej wydział Illinois zawiadamia, że od 23 lutego 2018 jest wstrzymana rejestracja w biurze KPA przy 5711 N Milwaukee Ave., Chicago, ze względu na obowiąjązujące przepisy biura wyborczego.

Rejestracja będzie wznowiona po prawyborach, które odbędą się 20 marca 2018.

Do 5 marca można dokonać rejestracji komputerowo lub w dniu wyborów.

Link do rejestracji komputerowej : https://ova.election.il.gov/ , do punktów wcześniejszego głosowania: https://chicagoelection.com/early-voting.html .

Informacje : 847.219.3055.

W imieniu Zarządu,

Tadeusz Więcek Sekretarz Korespondencyjny