Polamer Inc
Polvision

John Hancock Center traci swoją nazwę

Architektoniczna ikona Chicago John Hancock Center traci swoją charakterystyczną nazwę. 100-piętrowy wieżowiec będzie oficjalnie określany swoim adresem, 875 North Michigan, dopóki właściciele nie podpiszą nowej umowy dotyczącej nadania nazwy.

Dziennik "Chicago Tribune" donosi, że firma ubezpieczeniowa, która zbudowała wieżowiec, John Hancock Insurance, poprosiła o natychmiastowe usunięcie jej nazwy i logo w całego budynku. Firma nie zajmowała w nim pomieszczen już od lat.

"Chicago Tribune" twierdzi, że John Hancock nie zapłaciła za prawa do nazwy wieżowca, od wygaśnięcia ostatniej umowy, krótko po przejęciu budynku przez obecnego właściciela, grupę deweloperską Hearn Company. Jest ona właścicielem części biurowej i parkingowej budynku od 2013 roku.