Polamer Inc

Prezydent Donald Trump jest psychicznie i fizycznie zdolny do sprawowania urzędu.


posłuchaj...