Polamer Inc

Ok. 6800 budynków zniszczonych w wyniku powodzi w Illinois (WIDEO)

Powiaty Lake, McHenry i Kane zostały ogłoszone obszarami dotkniętymi klęską żywiołową. Po ostanich ulewach, które spowodowały powódź, podtopionych zostało około 6ciu tysięcy 800 budynków, głównie na obszarach na północ od Chicago.

Do wielu rejonów fala powodziowa jeszcze nie dotarła i sytuacją wciąż może ulec pogorszeniu, dlatego gubernator Bruce Rauner w piątek wzywał do zabezpieczenia domów wzdłuż rzek workami z piaskiem. Władze stanowe podkreślają, że straty już większe niż w 2013 roku, kiedy także doszło do podobnej powodzi spowodowanej ulewami.