Polvision

Donald Trump zwolnił Comeya ze stanowiska dyrektora FBI