Bilety . com

28 kwietnia wyrok sądu ws. pozwu CPS

W przyszłym tygodniu,  w piątek 28 kwietnia s sędzia powiatu Cook, Franklin Ulyses Valderrama,  ogłosi orzeczenie w sprawie  pozwu złożonego przez CPS przeciwko władzom stanowym. Od tej decyzji w dużej mierze zależy to, czy rok szkolny w chicagowskich szkołach publicznych zakończy się wcześniej. Kuratorium CPS mówi nawet o dniu 1 czerwca zamiast planowanej 20ego czerwca.

Sędzia przede wszystkim zdecyduje w sprawie przekazania natychmiastowej stanowej pomocy finansowej dla CPS, którą gubernator wstrzymał. Chicagowskie kuratorium zarzuca stanowi  niedofinansowanie szkolnictwa publicznego w naszym mieście, co - jak podkreślono w pozwie - jest działaniem niekonstytucyjnym, bo bezpośrednio dotyka najbiedniejszych uczniów, którzy mają gwarantowane prawo do edukacji publicznej.  

Według przedstawicieli CPS, dziura budżetowa na koniec trwającego roku szkolnego, wyniesie 130 milionów dolarów. W ubiegłym roku na wydatki operacyjne CPS zabrakło 127 milionów dolarów.