Bilety . com

Szef MSZ wystąpił w ONZ

Minister Witold Waszczykowski wystąpił podczas otwartej debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat utrzymania pokoju na świecie. Szef polskiej dyplomacji argumentował, że przy zapobieganiu konfliktom kluczowe jest wczesne reagowanie społeczności międzynarodowej. Minister mówił też o udziale Polski w misjach międzynarodowych. 


Minister Witold Waszczykowski mówił, że Polska jest nie tylko „konsumentem bezpieczeństwa”, ale przyczynia się do utrzymania pokoju na świecie. Przypomniał, że Polska uczestniczy w misjach pokojowych ONZ od 1953 roku. 


Polacy służyli w błękitnych hełmach w najróżniejszych misjach - od Haiti, przez Bliski Wschód po Bałkany, gdzie aktywnie działał na rzecz pokoju specjalny wysłannik Narodów Zjednoczonych Tadeusz Mazowiecki. „Polska zawsze była przywiązana do wspierania tych, którzy dążą do pokoju i pojednania” - podkreślił minister Waszczykowski informując, że Polska planuje zwiększenie udziału w misjach pokojowych. 


Szef polskiej dyplomacji dodał, że zapobieganie konfliktom powinno odbywać się poprzez wczesne zaangażowanie polityczne i dyplomatyczne. Konieczne jest przy tym wczesne identyfikowanie potencjalnych konfliktów i ich źródeł. Minister wyraził przekonanie, że kluczową rolę w tego typu działalności powinna odgrywać Rada Bezpieczeństwa ONZ. (IAR)