Polamer Inc

Przechowywanie danych osób ubiegających się o miejskie ID

Nowojorskie władze ogłosiły, że dane osobowe nowych wnioskodawców ubiegających się o miejskie ID nie będą przechowywane w miejskiej bazie danych.


Posłuchaj relacji Elżbiety Gruszfeld