FED podniosi podstawowe stopy procentowe


posłuchaj...