Polamer Inc
Bilety . com

W kategorii

Wywiad Radia 910NY

Żywe Pieniądze czyli "O pieniądzach w Ameryce po polsku" w programie Krzysztofa Marczaka: Wall Street - coraz więcej rozmów o recesji. GM zamyka fabryki - akcję rosną! Jeff Bezos ma pomysł na swoje 131 miliardowe oszczędności.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

W magazynie Bokser z red. naczelnym Łukaszem Furmanem wspominamy terenera Andrzeja Gimtruka 2. W Radiowym Zielniku Jadwiga Kazior o wysokich wartościach odżywczych popularnych ziemniaków.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Żywe Pieniądze czyli "O pieniądzach w Ameryce po polsku" w programie Krzysztofa Marczaka: Wall Street - kolejną fala spadków. Wojna celną jednak z korzyścią dla USA? Spodnie yoga wypierają jeansy i urosły już do 48 miliardów dolarów. Elon Musk otrzymał zgodę na internet z kosmosu. Dworzec Grand Central Terminal sprzedany! Polska: Afera KNF - historia i kulisy. O co chodziło KNF i dlaczego właśnie Getin Bank? Międzynarodowy wydźwięk afery.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

W Radiowym Zielniku Jadwiga Kazior o wysokich wartościach odżywczych popularnych ziemniaków.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Polo­nijny Dzien´ Dwu­je­zycz­no­sci 2018 W Kolo­rado to tytul nowego felie­tonu Elizy Sar­nac­kiej Maho­ney"

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

W Pro­gra­mie Krzysz­tofa Mar­czaka Zywe Pie­nia­dze czyli „O pie­nią­dzach w Ame­ryce po pol­sku”: Prze­gląd giełd świata – ocze­ki­wa­nie na wie­ści o infla­cji? JP Mor­gan: „kupo­wać!” Co się stało z gieł­do­wymi twe­etami Pre­zy­denta? Ile jest wart wózek inwa­lidzki a ile praca dok­tor­ska? Pol­ska: Zaro­bić w Pol­sce, zaro­bić w Niem­czech – gdzie ta Europa? Pol­ska ener­gia droga jak ni­gdzie indziej – komu przy­padną naj­więk­sze rachunki?

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

W Radio­wej Kan­ce­la­rii Michala Bruc­kiego min. o tzw. prze­sie­dzia­nych wizach, depor­ta­cji słu­cha­cza oraz wię­cej.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Z Pio­trem Naw­ro­tem „Masze­ru­jemy” w inne strony?

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Żywe Pieniądze czyli "O pieniądzach w Ameryce po polsku" w programie Krzysztofa Marczaka: Przegląd globalnych parkietów. Rekordowy spadek bezrobocia - seniorzy do fastfoodów!

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Próba Mikrofonu czyli spotkanie z radiowym komikiem, Matthew Rockefellerem. Ciężko powtórzyć co dział się w programie, łatwiej włączyć ale jednak wybór należy do Ciebie słuchanie albo zdrowie.

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10