Polamer Inc
Polvision

W kategorii

Wywiad Radia 910NY

W Pro­gra­mie Krzysz­tofa Mar­czaka Zywe Pie­nia­dze czyli „O pie­nią­dzach w Ame­ryce po pol­sku”: Prze­gląd giełd świata – ocze­ki­wa­nie na wie­ści o infla­cji? JP Mor­gan: „kupo­wać!” Co się stało z gieł­do­wymi twe­etami Pre­zy­denta? Ile jest wart wózek inwa­lidzki a ile praca dok­tor­ska? Pol­ska: Zaro­bić w Pol­sce, zaro­bić w Niem­czech – gdzie ta Europa? Pol­ska ener­gia droga jak ni­gdzie indziej – komu przy­padną naj­więk­sze rachunki?

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

W Radio­wej Kan­ce­la­rii Michala Bruc­kiego min. o tzw. prze­sie­dzia­nych wizach, depor­ta­cji słu­cha­cza oraz wię­cej.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Z Pio­trem Naw­ro­tem „Masze­ru­jemy” w inne strony?

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Żywe Pieniądze czyli "O pieniądzach w Ameryce po polsku" w programie Krzysztofa Marczaka: Przegląd globalnych parkietów. Rekordowy spadek bezrobocia - seniorzy do fastfoodów!

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Próba Mikrofonu czyli spotkanie z radiowym komikiem, Matthew Rockefellerem. Ciężko powtórzyć co dział się w programie, łatwiej włączyć ale jednak wybór należy do Ciebie słuchanie albo zdrowie.

Czytaj dalej

Jurek Owsiak dla 910 NY

Z Jurkiem Owsiakiem głównie o zamieszaniu w Polsce w związku z obchodami 100lecia i marszem.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Niemal w przededniu SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI próbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy z patriotyzmem można przesadzić? O tym w książce Marcina Przewoźniaka “ Poradnik małego patrioty”.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

Muzyczny Misz Masz w Metro NY już 16 listopada. Na koncert zaprasza Magdalena Doroszko z najbardziej popularnej w USA Polonijnej grupy Maggie D.

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

W programie Jadwigi Kazior w Radiowym Zielniku o szalenie istotnym dla naszych stawów: Kolagenie

Czytaj dalej

Wywiad Radia 910NY

"Gotuję Z Olą" tym razem w programie kulinarnym Oli Owsiak mimo skomplikowanej nazwy Frittata nawet taki laik jak prowadzący program nauczył się przyrządzać pyszny omlet z krewetkami.

Czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10