Mapę można przesuwać oraz powiekszać i pomniejszać używając myszki lub klawiatury. Naciśniecie na cenę otwiera chmurkę z adresem stacji. Zobacz instrukcje poniżej mapy.


Instrukcja:

-  przesuwa mapę podobnie jak myszka
-  przesuwa mape o połowę ekranu w lewo
-  przesuwa mape o połowę ekranu w prawo
- przesuwa mape o połowę ekranu w górę
-  przesuwa mape o połowę ekranu w dół
-  przybliża
-  oddala

Chicago Gas Prices provided by GasBuddy.com